ملامحمد ولي كمينه ( يديگن ينگ بيري )شاعر بزرگ توركمن

+0 ^

ملامحمد ولي كمينه ( يديگن ينگ بيري )شاعر بزرگ توركمن


محمدولي كمينه از شعراي بزرگ تركمن در سرخس در خانواده فقيري چشم به جهان گشود . نام شاعر محمدولي و كمينه لقب اوست. وشاعر به علت فروتني اين لقب را انتخاب كرده است . كمينه تحصيلات ابتدايي خود را در مكتب خانه هاي محلي به پايان رسانده و سپس براي ادامه تحصيل به خيوه و بخارا رفته و با آثار شاعراني چون مختو مقلي فراغي ، طالبي ، ملا نپس و شاه بنده ، آشنايي داشته است كمينه با دختري بنام " قربان بخت "ازدواج مي كند ، قربان بخت پس از 29 سال زندگي با شاعر از دنيا مي رود و اين فقدان به شاعر بسي ناگوار مي آيد و به همين مناسبت در شعري بنام " باريندا " نهايت اندوه و تألم خود را ابراز مي دارد و ترجمه اين شعر به نثر چنين است :

بيست و نه سال با تو بسر بردم . بدون تو اين جهان فاني برايم ارزش ندارد.

كمينه مي گويد :

" تو مثل طاووس به هر طرف مي نگريستي بي تو ديگر در اين دنيا برايم شادي نخواهد بود. كمينه به بانوان فوق العاده احترام مي گذاشت و آنان را در رديف خان و سلطان مي آورد و مورد خطاب قرار مي داد شاعر همان طوركه در فوق بدان اشاره شد تمام حيات و زندگي خود را در فقر و عُسرت گذرانيده و نام كمينه و پوستين چهل وصله او در ميان تركمن ها به صورت ضرب المثل درآمده است به طوري كه مي نويسد :

گونده مونگ غصه بار يوزالم بيلان

درد يمينگ بار نيدان بتر غر بيلق

سوراغي من بولدوم غيعي غم بيلان

گليپ دوشار خطر غر بيلاق

ترجمه :

هر روزم مملّو از غصه و هزار الم است. از همه دردناك تر غربت است. با هزار درد ، دلسوزي و تكدر سراغت را گرفتم حاصلم خطر و غربت بود.

ديوان محمد ولي كمينه از دو قسمت منظوم و منثور است كه مربوط به مسائل ادبي ، عرفاني ، طنز و . . . است.

و در اين مقاله يك شعر و يك طنز برگزيده ، با ترجمه تقديم مي گردد.

سوديگيم

اوغر ين اوغرين گوزلايشينگ

اوت سالدي جانه سوديگيم

قره گوزلي نازك بدن

 بر باق بويانه سوديگيم

 

آي جمالنگ شعله سالار

جلاد گوزونگ جانيم آلار

خاچان سندان مهريم قاخار

گيتمه داش يانا سوديگيم

غمز انگ اوقي برمزآمان

توريت ، آمان ، دور بر زمان

كرفيگي اوق ، قاشي كمان

ديشي دوردانه سود يگيم

كمينه نينگ يوق چاره سي

گوزه لينگ بولماز خاراسي

اوزين قيسغا نينگ آراسي

اورتا ميانه سوديگيم(1)

  ترجمه :

آهسته آهسته اشك ريختنت

آتش به جانم مي زند محبوبه ي من

اي سيه چشم و ظريف اندامم

نگاهي به سويم كن محبوبه ي من

روي ماهت نور مي پاشد

چشمان خونريزت جانم را مي گيرد

مگر از مهرت سير مي توان شد

از من دور مرو محبوبه ي من

تير غمزه ات امانم نمي دهد

ترحمي كن و لحظه اي دست نگهدار

اي مژگانت تير ، ابرويت كمان

اي دندان دُردانه ، محبوبه ي من

كمينه چاره اي ندارد

" دل" زيبا كه نبايد مثل سنگ خارا باشد

اي موزون قامت نه كوتاه نه بلند

اندام ميانه ، متوسط قد محبوبه ي من

   * * *

باسيم تازي بولار

كمينه بر ناچه وقت أرعالي ايشا نينگقيدا بولاندان سونگ ، يولدا شلاري گليب : هاني كمينه آقا ، بولدينگزمي،  گيد ياريسمي؟ دييب سورايارلر ، شوندان سونگ كمينه پير ينينگ يانينه باريب : بيزارخصت بر سنگز يورديمزا قايتجاق ! – ديار.

پير : قايتسانگ ، قاوي اديار سينگ ، يونه ينه گلر مينگ ؟ ديار . كمينه : اي ، " آت باسمان ديان يرينه مونگ باسار " دييب ديرلر ، بلكي ، بيزم گلسك ، گلريس ديار. اونداپير – گلسانگ ، بزينگ اوچون بر آوتازيسيني گتروري – ديار.

كمينه : " بوليار " دييب ،يولدا شلري بيلان يوله دوشيار.سونگ كمينه اوزيوردينا گليب، برناچه وقت گزيلار ، ما شغالاسني داغيسني يرلشدريار . گونلرده برگون براولي تويلك كوپگي يا ننا آليپ ينه خيوا ، ارعالي ايشا نينگقا گيديار.

اول پير ينگكه باريب ، كوپگي هم قاپيدا نگيب قويار – دا ، سلام بريب ، ايچريك گير يار . برآزوقتدان سونگ پير : هاني ، ملا كمينه ، تازي ديا نيمي گتردينگمي ؟ ديار

كمينه : - هاوا پيريم – گترديم ، هانها قاپيدادا يالما نيب يا تير !

ديار پيراوني گوروب : - من سنكا برانيچه جيك آوتازيسيني گتير ديب ديمد ، مونينگ آ بر كوفك ديار . اوندا كمينه : پير يميز ، سيز ينگ قاپينگر ده گزسه بو هم با سيم تازي بولاردييپ جواب بريار.(2)

ترجمه :

سگ گله تازي خواهد شد

كمينه پس از اين كه مدّتي در نزد أرعالي ( يكي از اقطاب صوفيه منطقه ) ماند روزي دوستانش آمدند و گفتند آقا كمينه كجاست . و از او پرسيدند آيا قصد بازگشت داري ؟ يا نه ؟!

كمينه نزد پيرش رفت و گفت :

اگر رخصت بدهيد به يوردمان بر مي گردم.

پير : - باز هم اين جا بر مي گردي؟

كمينه : البته كه باز هم برخواهم گشت.

پير: دراين صورت يك سگ تازي هم براي من بياور.

كمينه روي چشم گفته با دوستانش براه مي افتد.

 كمينه يك سره به يورد خود بر مي گردد . به كار و شغل خود مي رسد و سروساماني به امورش مي دهد.

پس از چندي يك سگ گله چاقي برداشته به خيوه نزد " أرعالي" بر مي گردد . داخل منزل پير مي شود. سگ را در دم در مي گذارد و سلام مي گويد.

پير از وي احوال پرسي مي كند و خطاب به او مي گويد :

- ملاكمينه سگي كه گفته بودم آوردي؟

كمينه:  بلي آورده ام ، سگ در آستانه در خوابيده است.

پير: پس يك نظر من او را ببينم.

پير وقتي كه سگ را مي بيند رو به كمينه كرده مي گويد:

- من از تو يك سگ ظريف و لاغر ، يعني سگ تازي شكاري خواسته بودم اين كه يك سگ چاق گله است

كمينه مي گويد :

- اي پير ، اگر چند روزي در خانه ي شما بماند يك تازي ظريف و لاغر خواهد شد.

* * *

۱ - محمد ولي كمينه نينگ ديواني ، قابوس نشرياني ، گنبد قابوس ، ايكنجي چاپ به كوشش و مقدمۀ دوست دانشمندم آقاي مراد درودي قاضي – صفحه 62 .

2 – همان مأخذ ، صفحه 107.

http://drmrbigdeli.blogfa.comملامحمد ولي كمينه ( يديگن ينگ بيري )شاعر بزرگ توركمن
ملامحمد ولي كمينه ( يديگن ينگ بيري ) كمينه19عاصئر توركمن ادبيياتئ نئنگ عاجايئپ سؤز اوسسادئ دئر.  اوُنونگ اثرلري اؤزي نينگ سادالئغئ، چونگنگور ايده آل لئغئ و  اؤتگورليگي بيلن تاپاوت لانيار. كمينه  توركمن حالقئ نئنگ يوره گينده  گوندوُغارئنگ بييك  اپِنديسي حؤكمونده  ياشايار. محمد ولي كمينه  ساراغت(سرخس) تؤوه رگينه1770نجي يئلدا غارئپ دايخان غارا دولت ينگ ماشغالاسئندا انه ده ن دوُغيار. آغئر دورموش اوُنئ اكله نچ گؤزله گينينگ آغئر سئياخاتلارئنا يوُللاپدئر. كمينه  ياشلئقدا ساراغت دا بير ملادان يازئپ ـ بوُزمانئ اؤوره نيأر.  خارچ سئزلئق سباپلي اسلي واغتلاپ اوُقاپ بيلمه يأر. كمينه  ده گيشگه ن، شوُرتا سؤزلي ييگيت بوُلوپ دئر.  اوُنونگ حالق آراسئندا تانئمال بوُلماغئندا هم شوُل حاسييتي اولئ روُل اوُينايار.  ياشلئقدان غازانان آبرايئ اوُنونگ آرغئشا گيديان كروه نلره  غوُشولئشئپ بوخارا بارماغئنا كؤمك اديأر. بوخارادا هم حجره  توتوپ اوُقابرمك كمينه  باشارتمايار.  شو يرده  هم اوُنئ يوُقسوللوك كؤسه يأر، اوُل هم كئشينگ خئذماتئنئ اديپ، هم اوُقاپ باشلايار. يؤنه  ائزئندا غالان ماشغالاسئ نئنگ ياغدايئ نئنگ پِس بوُلماغئ، اوُنونگ ائزئنا دوُلانماغئنا سبأپ بوُليار.  شاهئردا اوُقاماغا بوُلان حؤوس، اوُنئ ايندي خيوا آلئپ گليأر. أرآلئ ايشانئنگ قئدا بيرناچه  واغت بوُلوپ، اوُل ينه ده  ساراغتا دوُلانيأر. كمينه  اؤز اوُباسئندان غوربان باغت دييه ن غئزا اؤيله نيأر. غوربان باغتدان اوُغول بوُليار29 ياشئنا يته نده  غوربان باغت يوُغاليار. اؤلومينگ آغئر لابئرئ اوُنئ  اؤنگكي دنـده  بتِر حوُرلايار. شاهئر عؤمرونينگ سونگونا چنلي غارئپ لئقدا ياشاپدئر. كمينه، ملا نپس بيله ن غاوئ آراغاتناشئق ساقلاپ دئر. كمينه1840نجئ يئلدا آرادان چئقئپ دئر. شاهئرئنگ نبره لري بايرامالئ، توركمن غالا تؤوه ركلرينده  ياشايار.   كمينانينگ  غوشغئ لارئ  كمينأنينگ باي دؤره ديجيليگي موضوع تايدان اؤرأن گينگ هم هرتاراپلئ دئر. اوُنونگ دؤره ديجي ليگينده  اخلاقئ، اجتماعي ده نگ سيزليك، عئشقئ غوشغئ اثرلري ده بار. دورموشئ موضوع كمينه دورموش واقالارئنئ اؤز زاماناسئندا باشاردئغئ چا رآل گؤركزمأگه  چالشان شاهئردئر. اوُنونگ اثرلرينده  توركمن حالقئ نئنگ دورموشئ، ايسلگ آرزوولارئ بيان اديليأر. كمينأنينگ دورموشئ موضوع دا دوزه ن غوُشغولارئ نئنگ آراسئندا "غارئپ لئق"، "غارئپ"، "بارئندا"، "ايچمه ك" دييه ن غوُشغولارئ ايده و چپرچيليك تايدان خاص تاپاووتلانيار. كمينه  "غارئپ لئق" دييه ن دؤرتلمه سينده  پاقئر پوقارالارئنگ ناچه ايشله سلرـ ده ، اوُنغات دورموشا يتيپ بيلمأنديك لريني صوراتلاندئريار: گونده  مونگ قاوالاسام، باي يره گيتمز، غوُش باسئپ، دولومدا ياتار غارئپ لئق. كمينه  ازيأن و ازيليأن غاتلاقلارئ سلجه ريپ بيليپ دير. مونئ شاهئرئنگ "غارئپ" دييه ن غوُشغوسئ نئنگ:           
                              
                               يالبارار من "باي آغا !"  ديييپ، گؤيأكي آق مومدان بتِر،                  
                               بايلارئنگ باسغانچاغئ بوُلدوم ـ غئسئم غومدان بتِر، "          
                               برحاقئم"  ديييپ غئسساسانگ، چيشِر اوُتئر حومدان بتِر،                 
                               اوُغرئ شوم، اوُررامسئ شوم، بلكي اوُل شومدان بتر ... ـ
 
دييه ن سطيرلري ثبوت اديأر. دؤورونگ عادالات سئزلئقلارئ ضرارلئ آغئر دورموشئ باشدان گچيره ن هممه  زأحمتكش لر بيله ن بيرليكده  "غارئپ لئقدان"  كمينانينگ. هم ايچلري اوُتلئ توتون بوُلوپ دئر. كمينانينگ. بوپيكيري اوُنونگ "ايچمه ك"  غوُشغوسئندا دوُوام اتديريليأر. بو غوُشغئ غارئپ لئغئنگ بوتين عنصريني اؤزونده  جمله يأر:
                             
                               ارتير توروپ سِر اتسه م، داغ كيگي نينگ دِريسي،                         
                               سارئنا ياغئش دگه ن، هيچ غالماندئر سارئسئ،                      
                               تويلي يريندِن كؤپرأك، تويسوز يري ـ يارئسئ،
                               كيمده ن غالان ائلحانات، اوُغشوك باهالئ ايچمه ك.
  
اجتماعي ـ تانقئدئ غوشغولار توركمه ن كلاسئكئ ادبيياتئندا كمينانينگ آدئ ساتيريك شاهئر حؤكمونده  توتولماغا مئناسئپ دئر. اؤز دؤورونينگ اجتماعي غارشئلئقلارئنئ گؤركزمك، حالقئنگ آغئر ياغدايلارئنا دويغوداشلئق بيلديرمك كمينانينگ بوتين دؤره ديجيليگي نينگ ايچينده ن اريش ـ آرغاچ بوُلوپ گچيأر. شاهئرئنگ "به يله "، "بير تويسلي"، "قاضيم" يالئ اثرلري خوت اجتماعي ـ دِنگ سيزليگي گؤركزيأن اثرلردير.  "به يله " غوشغوسئندا شاهئر گونه  ايشي خوت دين آداملارئ نئنگ اؤزلري اديأرلر دييه ن پيكيري اؤنگه  سوريأر:

 دوُوزاخئ ديير سن دوتار چالانئ، 
بهيشتي ايلار سن عوشور آلانئ،
بولار توُيا، سن گؤزلار سن اؤلني،
پيرلرينگ دونيأده  بوُلاسئ به يله .

كمينه  "قاضيم" دييه ن شئغرئندا قاضي ـ صوُفي لاردان سؤز آچئپ، اوُلارئ تانقئت لايار و  ماغتئم غولئ نئنگ پيكيرلريني دؤورونه  گؤرأ اؤسدوريأر. مئثال اوچين، ماغتئم غولئ:

 پيغمبر اوُرنوندا اوُتوران قاضئ،
پارا اوچين الين آچا باشلادئ

  ـ دييه ن بوُلسا، كمينه :  دييسه م قاضي لار كأريني،  آيدئپ بوُلمازلا يارئنئ،  يالان سؤزلرينگ بارئنئ  ساتارسئنگئز پولا، قاضيم ـ دييه ن يالئ سطيرلر بيله ن چئقئش اديأر.   كمينانينگ سؤيگي ليريكاسئ كمينانينگ سؤيگي ليريكاسئنا دگيشلي دؤره ده ن "دردينگده ن"، "گلينلر"، "منگزار"، "زولپونگ"، "بيله گل" شئغئرلارئ آدامئنگ غوُوئ آخلاق لارئنئ گلين ـ غئزلارئنگ گؤزه لليك لريني واصپ اديپدير. كمينه  اؤزونينگ يوردونئ، ايليني ـ حالقئنئ سؤيشي يالئ، توركمن گلين ـ غئزلارئنا هم اولئ حوُرمات غوُيوپ دئر، اوُلارئنگ گؤزه لليگيني، چپر هونأرلريني نوسغا حؤكمونده گؤتريپ دير.  شاهئرئنگ گلين ـ غئزلار بارادا يازان غوشغولارئ اؤزونونگ چپرچيليگي بيلن بيله كي شئغئرلارئندان تاپاووتلانيار. "بوُلار"،  دردينگده ن"، غوشغولارئندا شاهئر الي هونأرلي گلين ـ غئزلارئنئ تارئپلايار:  ياغشئنئ ياسان اوسسالار، پأهم اتمز عاقلئ غئسغالار، كؤنه ده ن گله ن نوسغالار – هونأرلي گوُلونگ دردينده ن... ينه ده: مه نينگ ديليم، سه نينگ الينگ هونأري، نوسغا بوُلوپ غالسئن ايلده ن ـ ايللره.  كمينه  شاهئر "زولپونگ"، "بيله گِل"، "گلينلر"، "منگزأر"، "ايچينده " غوشغولارئندا گلين ـ غئزلارئنگ گؤرك ـ گؤرمه كلريني، ادپ ـ اكراملارئنئ، حوُش غئلئقلارئنئ تارئپلاپ دئر. شاهئر "منگزأر" غوشغوسئندا:

 ياغشئ گلين، ياغشئ غئزلار،
                                                  مئثالئ گولزارا منگزأر ـ 
ديييپ، هممه  تاراپدان سايحاللئ، سالاحاتلئ گلين ـ غئزلارئ گولزرا منگزه دن بوُلسا، الينده ن هيچ بير ايش گلمه يأن نالاج اده يينلر بارادا شيله  سطيرلري دؤره ديپ دير:   باشئ چئقماز هيچ بير ايشده ن، امما گؤرسه نگ، عايال داشدان، آق يوپلوكده ن، گؤك اريشده ن، ساچئنا يوپده ن باگ اده ر.   كمينه  "زولپونگ" دييه ن بأشله مه سينده  زولپي گنجي ـ حازئنانئ ياسسانئپ ياتان آژدارها، كمنت لي دارا، اؤروم ـ اؤروم ساچلارئ اولئ أپِت مارا (يئلانا) منگزه ديأر. ملا نپِس شاهئرئنگ آيدئشئ يالئ "زولپي تارئپلاماغا سؤز غوُيمايار". 

زولپونگ هر بير تارئنا، يوز مونگ تومن ايسته سنگ،  
ناغت بره يين پوللارئنگ بيرـ بيرده ن سانا زولپونگ.
 
كمينه گلين ـ غئزلارئنگ آوادان لئغئنئ تارئپلاندا، دنگه شديرمه دير، منگزه تمه لري اؤرأن يرليك لي اولانيار.  باغ ميواسي بوُلماز شيرين ديل يالئ،  بللي ـ بللي سؤزونگ باردئر بال يالئ، كمينه  ديير عاقلئ ـ غئزئل گول يالئ، عاشئغنئنگ جانئنئ آلان گلينلر.   شاهئرئنگ شئغئرلارئ نئنگ أهليسي يوره كده ن چئقيان جوُشغون بوُلوپ، اثرينگ حاص دا تأثيرلي، اوُبرازلئ بريلمگينه  حئذمات اديأر. كمينانينگ سؤيگي ليريكاسئنا ده گيشلي "زولپونگ"، "دردينگده ن"، "گلينلر"، "بيله گل" غوشغولارئ حالقئنگ اينگ سؤيگولي آيدئملارئنا اؤوريلديلر.
http://damja.blogfa.com/  • [ ]